20 jaar OVO

Op dinsdag 14 september hebben we het 20-jarig bestaan van Ondernemersvereniging Oeffelt gevierd.
Gestart werd met de ledenjaarvergadering die plaatsvond in "Piet's Sportcafé" dat onlangs is vernieuwd en uitgebreid.
Tijdens deze vergadering vonden enkele bestuurswisselingen plaats. Voorzitter Jan van Gelder, bestuurslid Wil Cuppen en secretaris Geraar Titselaar namen afscheid. Jan van Gelder droeg de voorzittershamer over aan Erik Lanting en met de toetreding van Peter Graat is het bestuur weer op sterkte. Robert Kersten neemt voorlopig de taak van secretaris waar.
Tussen de middag hebben we kunnen genieten van een heerlijke lunch op het terras van Die2.
Er was een gevarieerd programma samengesteld met een Solex-toertocht met opdrachten, uitgezet door Frank Coenen, een bezoek aan de nieuwe brandweerkazerne met enkele brandweeractiviteiten en een workshop tekenen/schilderen onder leiding van Jan Neijenhuis.
's Avonds was er een goed verzorgde barbecue op het terras van het Veerhuis.
Het weer was prachtig en de stemming opperbest. We kunnen terugkijken op een gezellige en geslaagde dag.

Jan_en_Erik_vz.png

nieuw_bestuur.jpg

Nieuws