15-05-2019 Ledenjaarvergadering

Woensdag 15 mei 2019 om 20.00 uur
Ledenjaarvergadering en bedrijfsbezoek bij Botden en Van Willegen in Sambeek

De agenda met het programma is inmiddels per e-mail aan de leden toegezonden